Kunstlessen basisonderwijs

5 gratis kunstlessen voor op school

Kunstles (met docent)

Op basisscholen geef ik als freelance vakleerkracht het vak beeldende vorming. De lessen sluiten aan bij de kerndoelen van het vak beeldende vorming en kunstzinnige oriëntatie. In overleg met de school wordt hier vorm aan gegeven.

Wil je meer informatie over lessen beeldende vorming op jouw school? Neem dan contact op via info@sk-kunsteducatie.nl

Kunstles (zonder docent)

Voor basisscholen ontwikkel ik lessenseries voor het vak beeldende vorming. 

Daarnaast verzorg ik complete lessen beeldend inclusief het benodigde materiaal. De docent geeft zelf de les. Deze kunstlessen staan in het teken van een kunstenaar en een techniek.

Complete les beeldend (inclusief materiaal)

De docent ontvangt:

  • PDF met werkblad en uitleg van de opdracht (voor de leerling)
  • Materialen voor de kunstles

 De leerkracht:

  • Leest beknopte instructie van de kunstles (max. 10 minuten leestijd)
  • Print werkblad (bijlage) voor elke leerling
  • Zorgt voor de benodigde basismaterialen

Wil je meer informatie over de complete lessen of wil je meer informatie over de lessenseries beeldende vorming? Neem dan contact op via info@sk-kunsteducatie.nl